Ogłoszenia

Zmiana dyżurów aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 07.01.2018 r.

SO.8023.3.3.2018

Zmiana dyżurów

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek:

 10 marca 2018 r.  dyżur będzie pełnić Apteka „Dr Max”  Hajnówka  ul. Piłsudskiego 10.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

Kategoria: Ogłoszenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 01.03.2018

Kategoria: Ogłoszenia

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Tadeusza Rakowieckiego  w Hajnówce zaprasza na spotkanie    Rzecznikiem Praw Obywatelskich

dr. ADAMEM

BODNAREM

1 marca 2018 (czwartek), godz. 16.30 Czytelnia dla dorosłych

Zawiadomienie o obradach XXIX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

 

Vademecum rynków zagranicznych - Niemcy - bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców

Kategoria: Ogłoszenia

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Vademecum rynków zagranicznych”, Najbliższe spotkanie poświęcone jest rynkowi Niemieckiemu. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Vademecum odbędzie się 13 marca 2018r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.

ZUS informuje: Emerycie, rencisto! Pracowałeś w 2017 roku. Rozlicz się z przychodu.

Kategoria: Ogłoszenia

Praca zawodowa emerytów  czy rencistów nie jest zabroniona.

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Kategoria: Ogłoszenia

dr Adam Bodnar

zaprasza

na otwarte spotkania konsultacyjne w województwach lubelskim i podlaskim
w dniach 27 lutego – 2 marca 2018 r.

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd

Kategoria: Ogłoszenia

Samorząd  Powiatu Hajnowskiego w 2018 r. przyjął zaproszenie Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do  udziału w realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

PCPR w Hajnówce poszukuje lekarzy orzeczników

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Hajnówce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10A  poszukuje lekarzy do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  w tut. Powiatowym Zespole.