Informacje prasowe

XI PIKNIK RODZINNY „Rodzina Bogiem silna”. 18.06.2017r.

Kategoria: Informacje prasowe

Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych krokach zawodowych. Realizacja projektów unijnych.

Kategoria: Informacje prasowe

„Staże zagraniczne drogą do sukcesu”, „Kompetentni zawodowcy”, a od przyszłego roku szkolnego „InnoGastro” – Zespół Szkół Zawodowych realizuje  szereg projektów unijnych mających na celu wsparcie uczniów w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kategoria: Informacje prasowe

Szkolenia zaplanowano na wrzesień 2017 r. a jego Realizatorem będzie Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE ORGANIZOWANY PRZEZ PCPR W HAJNÓWCE W 2017 r.

Kategoria: Informacje prasowe

Założenia programowe

Podstawą prawną do pracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i Mażoretek 28 maja 2017r. - relacja

Kategoria: Informacje prasowe

W trakcie paradyJuż po raz kolejny Wasze głosy, Drodzy Mieszkańcy zadecydowały o organizacji niecodziennego kulturalnego wydarzenia na terenie miasta Hajnówka. Mowa o III Międzynarodowej Paradzie Orkiestr Dętych i Mażoretek, jaka miała miejsce 28 maja.

Uczniowie Zespołu Szkół z DNJB z wizytą w szkole partnerskiej w Nordstrand (Niemcy)

Kategoria: Informacje prasowe

zdjęcie grupowe W ramach partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Urzędem Nordsee - Treene w Niemczech  oraz dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hajnówce  i Stowarzyszenia "Freunde für Hajnówka" z Niemiec, uczniowie Zespołu Szkół z DNJB  uczestniczyli w wyjeździe do zaprzyjaźnionego  regionu w Niemczech.

Minister Środowiska dnia 7 czerwca 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży

Kategoria: Informacje prasowe

Minister Środowiska

dnia 7 czerwca 2017 r.

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora

Technikum Leśnego w Białowieży

17-230 Białowieża

ul. Park Dyrekcyjny 1A

 

Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim. Wyłożenie projektu klasyfikacji

Kategoria: Informacje prasowe

Powiat Hajnowski w 2016r. pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów w gminie Narew i gminie Narewka.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO na Podlasiu 11 czerwca 2017 r.

Kategoria: Informacje prasowe

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim. Przyczyną korekty rozkładu są przede wszystkim prace modernizacyjne, jakie zarządca infrastruktury prowadzi na liniach kolejowych. Rozkład ten będzie obowiązywał do 2 września 2017 r..

Podsumowanie Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS – wśród laureatów uczennica z powiatu hajnowskiego

Kategoria: Informacje prasowe

laureatkiKarolina Korowaj z Zespołu Szkół w Narewce zajęła III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.