Wieczorek Białoruski, 18.05.2017

Kategoria: Kultura

Białowieski Ośrodek Kultury
w partnerstwie z
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym
w Białowieży

serdecznie zapraszają uczniów, opiekunów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na

Wieczorek Białoruski

który odbędzie się w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży (sala nr 6)

18.05.2017 (czwartek) godz. 17:00

W programie :
- Występ dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego
- zespół folklorystyczny „Żawaranki” (Mochnate)
- Degustacja wybranej tradycyjnej białoruskiej potrawy kulinarnej

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

plakat