Samorządowcy z Nowego Sącza z wizytą w powiecie hajnowskim

Kategoria: Informacje prasowe

Podczas pobytu (11-13.05.2017 r.) samorządowcy z partnerskiego powiatu nowosądeckiego

na czele z  Wicestarostą - Antonim Koszykiem odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, w którym dyrektor ośrodka opowiedziała o zasadach funkcjonowania ośrodka, zajęciach organizowanych dla swoich podopiecznych, zwiedzili Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Hajnówce, gdzie poczęstowano ich hajnowskimi serami a także uczestniczyli w koncertach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Ponadto goście z Sądecczyzny zapoznali się z bogatą ofertą przyrodniczo-kulturalną regionu Puszczy Białowieskiej: zwiedzili Białowieżę i obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, podziwiali ostępy Puszczy Białowieskiej z okien kolejki wąskotorowej. Przedmiotem rozmów partnerskich była m. in. wizyta dzieci i młodzieży z Narewki w Muszynie, na początku czerwca i udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim z okazji Dnia Dziecka a także wyjazd dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Białowieży na kolonie w internacie administrowanym przez Powiat  Nowosądecki.

Wydział Promocji i Rozwoju

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu

delegacja - w trkacie pobytu