Rozpoczęła się siódma edycja Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego

Kategoria: Zdrowie

Cel ustanowienia Nagrody:_
Pragniemy wskazać i nagrodzić lekarzy, którzy leczą człowieka, nie tylko chorobę. Relacje z pacjentami budują poprzez życzliwość i empatię. Kształtują etos zawodu, są szanowani i są wzorami do naśladowania - piszą Fundatorzy Nagrody, przyjaciele i rodzina zmarłego w 2008 roku dr. Krzysztofa Kanigowskiego, wybitnego chirurga z Białegostoku, lekarza pochylającego się nad chorymi z uwagą i troską. Sytuacja w polskiej medycynie pozostawia wiele do życzenia. Wśród lekarzy jest jednak wielu takich, którzy postępują jak Patron Nagrody. Bez względu na okoliczności organizacyjne i systemowe, leczenie wypływa ze spotkania lekarza z pacjentem. Człowieka z człowiekiem.

Nagroda daje okazję, by upublicznić postawę tych lekarzy jako wzór postępowania. Umożliwia pacjentom wyrażenie lekarzom wdzięczności, poprzez zgłoszenie ich kandydatur do Nagrody.

Nagroda składa się z kwoty pieniężnej, pamiątkowej statuetki, dyplomu. O Laureacie Nagrody poinformują media lokalne i krajowe. Do Nagrody można zgłaszać lekarzy z województwa Podlaskiego. Wręczenie Nagrody 2016 odbędzie 16 kwietnia br. w Białymstoku, w Galerii Arsenał, ul. Mickiewicza 2, początek uroczystości o godz. 16.00. Zgłoszenia należy wysłać do 10 marca 2016. Informacje o trybie zgłaszania kandydatów do Nagrody znajdują się na
stronie: http://doktorkanigowski.pl/?p=1010
Wszelkie informacje o Nagrodzie, w tym film o Patronie Nagrody: www.doktorkanigowski.pl <http://www.doktorkanigowski.pl
Materiały dla mediów: http://doktorkanigowski.pl/?p=653