Promocja zawodu policjanta wśród osób bezrobotnych

Kategoria: Informacje prasowe

szkoleniePracownicy oraz dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzili spotkanie z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce. Tematem spotkania była promocja zawodu policjanta.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Spotkanie to miało na celu promocję zawodu policjanta. Na początku został przedstawiony film obrazujący pracę Policji. Następnie pracownicy oraz funkcjonariuszka Rewiru Dzielnicowych przedstawili i omówili z zebranymi osobami prezentację dotyczącą etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentów. Omówiono również charakter i specyfikę służby w Policji. Rozdano ulotki i materiały promujące wstąpienie w szeregi Policji.

Na zakończenie pracownicy policji poruszyli temat „handlu ludźmi" mający na celu ostrzeżenie przed zagrożeniami, które mogą spotkać młode osoby wyjeżdżające za granicę, oraz omówiono sposób realizacji zgłoszeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

źródło: http://hajnowka.policja.gov.pl