Szkolenia z zakresu nowej ustawy turystycznej

Kategoria: Ogłoszenia

Od 1 lipca 2018 wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pozostały więc tylko cztery miesiące na poznanie, zrozumienie i zastosowanie w praktyce przepisów, które już niedługo zmienią zasady funkcjonowania rynku turystycznego!
Przedsiębiorcy sygnalizują potrzebę, by Izba – poprzez szkolenia – ułatwiła wejście w nową rzeczywistość prawną oraz wsparcie w wyeliminowaniu ze stosowanych obecnie wzorców dokumentów oraz praktyki zapisów kolidujących z nowym prawodawstwem.
Odpowiadając na to zapotrzebowanie, Polska Izba Turystyki organizuje cykl szkoleń objaśniających nowe regulacje prawne wprowadzane ustawą z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mają one na celu praktyczne przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do działania według nowych regulacji oraz wyposażenie ich w narzędzia pozwalające dostosować swoją działalność do nowych wymogów prawnych. Będzie to także czas na pytania i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, jakie może budzić nowa ustawa.

Ramowy program szkolenia z zakresu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

1. Zagadnienia ogólne: zakres ustawy, wyłączenia spod ustawy, definicje pojęć ustawowych, terminy.

2. Przedsiębiorcy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, agenci turystyczni oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

3. Impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne.

4. Obowiązki informacyjne wobec podróżnych.

5. Umowa o udział w imprezie turystycznej (w tym: treść umowy, przeniesienie umowy na innego podróżnego, zmiana ceny imprezy, zmiana innych warunków umowy, rozwiązanie umowy oraz prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej).

6. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej.

7. Odpowiedzialność wobec podróżnego z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej.

8. Zabezpieczenia finansowe: gwarancje, ubezpieczenia (I filar) oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar).

9. Niewypłacalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; ochrona podróżnego, likwidacja szkód turystycznych.

10. Wymogi formalne związane z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki.

11. Sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy.

12. Pytania i case studiem.

Szkolenia odbędą się w marcu i kwietniu. Poniżej podajemy harmonogram spotkań wraz z linkami do rejestracji na konkretne wydarzenie oraz program ramowy.
Informacje o dokładnej lokalizacji szkolenia w konkretnym mieście zostaną przesłane zgłoszonym uczestnikom na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia, na adres e-mail podany przy rejestracji.

Harmonogram*
20 marca 2018 -Białystok
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=766 https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=766

4 kwietnia 2018 - Poznań
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=762 https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=762

11 kwietnia 2018 - Gdańsk
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769 https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=769

16 kwietnia 2018 - Łódź (rejestracja rozpocznie się 16 marca)
18 kwietnia 2018 - Warszawa (link będzie aktywny od 18 marca)
link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=764 https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=764

*Podane terminy mogą ulec zmianie, jeżeli taka sytuacja nastąpi, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni mailem. Aktualne informacje znajdziecie Państwo również na stronie PIT w zakładce „Komunikaty”.

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych przedsiębiorców działających w branży turystycznej z całej Polski. Czas trwania jednego szkolenia przewidziany jest na minimum 6 godzin wraz z przerwą kawową.

Koszt udziału w szkoleniu:
• dla członków PIT - 50 zł netto za osobę (przy założeniu opłacenia składek członkowskich na bieżąco)
• dla pozostałych – 200 zł netto za osobę

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Serdecznie pozdrawiam / Best regards / С уважением

Agnieszka Zyzało

Prezes

Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki