ZAWIADOMIENIE

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dn. 07.03.2018 r.

GK.6620.11.23.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne”, które odbędzie się w dniach:

 

dla obrębu Kotłówka:

27 –  28 marca 2018 r. o godz. 9.00 – 14.00

w domu Sołtys wsi Kotłówka – Kotłówka 51

 

 

dla obrębów Koweła i Łopuchówka

29 –  30 marca oraz 3 – 4 kwietnia 2018r.

o godz. 9.00 – 14.00

w świetlicy wiejskiej w Kowele

 

Celem spotkania jest:

 • indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością ich gruntów,
 • zebrania życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Kotłówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Sołtys wsi Koweła – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 3. Sołtys wsi Łopuchówka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 4. Gmina Narew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok
 6. Podlaska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Hajnówce
 7. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
 8. Marszałek Województwa Podlaskiego
 9. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
 10. Inspektor nadzoru i kontroli prac scaleniowych
 11. a/a  - 2 egz.

Sp. A.P.