PCPR w Hajnówce poszukuje lekarzy orzeczników

Kategoria: Ogłoszenia

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Hajnówce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10A  poszukuje lekarzy do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności  w tut. Powiatowym Zespole.

Podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia MGPiPS  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 , poz. 1328 ze zm.)
a) prawo wykonywania zawodu lekarza,
b) specjalizacja co najmniej 1 stopnia.
celem podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w charakterze lekarza orzecznika.

Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu w godzinach pracy urzędu

(codziennie 7.30-15.30) lub drogą elektroniczną

na adres: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 Szczegółowe informacje pod nr tel.: 85 682 59 83
Paweł SzymaniukPrzewodniczący Zespołu