OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 | Głosowanie trwa!

Kategoria: Konkursy
Działają na rzecz swoich lokalnych społeczności, mają na koncie sukcesy, konsekwentnie realizują obrane cele. Kto powinien otrzymać tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU? Głosowanie trwa.

http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/osobowosc-roku-2017-p-hajnowski-aktualne-wyniki,12861624/

 

Osobowość Roku 2017 - Kultura (powiat hajnowski)

 • Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, nominowana za organizację życia kulturalnego w bibliotece, zajęć dla dzieci i seniorów, a także wydawanie publikacji poświęconych historii. Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, nominowana za organizację życia kulturalnego w bibliotece, zajęć dla dzieci i seniorów, a także wydawanie publikacji poświęconych historii. (ORK.10)  SMS pod nr 72355 o treści ORK.10
 •   Tomasz Tichoniuk, dyrektor Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego TYBEL, nominowany za prężną działalność stowarzyszenia- Muzeum Białoruskiego w Hajnówce oraz stworzenie i konsekwentną realizację Festiwalu Rockowisko Hajnówka (ORK.125)  SMS pod nr 72355 o treści ORK.125
 • Barbara Kuzub-Samosiuk, dyrektor Gminnnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, nominowana za konsekwentne i profesjonalne kierowanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsze oraz współorganizację Festiwalu Wielu Kultur i Narodów. Barbara Kuzub-Samosiuk, dyrektor Gminnnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, nominowana za konsekwentne i profesjonalne kierowanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsze oraz współorganizację Festiwalu Wielu Kultur i Narodów. (ORK.8) SMS pod nr 72355 o treści ORK.8
 •   Włodzimierz Naumiuk, rzeźbiarz ludowy z Kaniuk, nominowany za krzewienie twórczości ludowej wśród dzieci i młodzieży (ORK.40) SMS pod nr 72355 o treści ORK.40
 • Dariusz Skibiński, twórca festiwalu Wertep, nominowany za stworzenie i organizację międzynarodowego festiwalu teatralnego Werterp. Dariusz Skibiński, twórca festiwalu Wertep, nominowany za stworzenie i organizację międzynarodowego festiwalu teatralnego Werterp. (ORK.9) SMS pod nr 72355 o treści ORK.9
 •   Piotr Skiepko, założyciel i dyrektor zespołu Narewczanki, nominowany za wrażliwość, zaangażowanie i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. (ORK.68) SMS pod nr 72355 o treści ORK.68
 •   Stanisław Żywolewski, artysta, nominowany za konsekwentne podążanie własną drogą twórczą. (ORK.11) SMS pod nr 72355 o treści ORK.11

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 232

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Osobowość Roku 2017 - Działalność społeczna i charytatywna (powiat hajnowski)

 •   ks. Andrzej Busłowski, wikariusz parafii prawosławnej św. Trójcy w Hajnówce, nominowany za wspieranie osób ubogich oraz organizowanie pielgrzymek i wycieczek dla młodzieży. (ORD.26)  SMS pod nr 72355 o treści ORD.26
 •   Iza i Justyna Kuczyńskie, Robert Rusakow, Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Ciapek", nominowani za zaangażowanie i niesienie pomocy oraz wkład w rozwój stowarzyszenia na rzecz zwierząt. (ORD.129) SMS pod nr 72355 o treści ORD.129
 • Lech Michalak, przewodniczący rady powiatu hajnowskiego, nominowany za wieloletnie działania na rzecz diabetyków. Lech Michalak, przewodniczący rady powiatu hajnowskiego, nominowany za wieloletnie działania na rzecz diabetyków. (ORD.25) SMS pod nr 72355 o treści ORD.25
 •   Sławomir Stepaniuk, kierownik schroniska dla zwierząt Ciapek w Hajnówce, nominowany za nieustanną walkę o poprawę warunków życia podopiecznych schroniska "Ciapek". (ORD.28) SMS pod nr 72355 o treści ORD.28
 • Joanna Bińczycka, właścicielka Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje, nominowana za działalność charytatywną i społeczną, wrażliwość na ludzkie problemy i zaangażowanie w poprawę warunków życia tych, którzy potrzebują pomocy. Joanna Bińczycka, właścicielka Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje, nominowana za działalność charytatywną i społeczną, wrażliwość na ludzkie problemy i zaangażowanie w poprawę warunków życia tych, którzy potrzebują pomocy. (ORD.101) SMS pod nr 72355 o treści ORD.101
 •   Teresa Ozimek, prowadzi blog lokalny, nominowana za empatię, odwagę i wielkie serce, które zawsze jest otwarte na drugiego człowieka, a także za zaangażowanie w powstanie hospicjum w Hajnówce. (ORD.98) w SMS pod nr 72355 o treści ORD.98
 •   Mikołaj Rybak, sołtys wsi Tofiłówka, nominowany za zaangażowanie w rozwój Tofiłówki i poprawę jakości życia jej mieszkańców. (ORD.5)  SMS pod nr 72355 o treści ORD.5
 • Jerzy Szachiewicz, pastor Kościoła Chrześcijan Babtystów w Hajnówce, nominowany za zaangażowanie w pomoc osobom ubogim i bezdomnym. Jerzy Szachiewicz, pastor Kościoła Chrześcijan Babtystów w Hajnówce, nominowany za zaangażowanie w pomoc osobom ubogim i bezdomnym. (ORD.24) SMS pod nr 72355 o treści ORD.24

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 467

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Osobowość Roku 2017 - Samorządność i społeczność lokalna (powiat hajnowski)

 • Jadwiga Dąbrowska, wicestarosta powiatu hajnowskiego, nominowana za konsekwentne wypełnianie powierzonych obowiązków i zaangażowanie w życie społeczeństwa. Jadwiga Dąbrowska, wicestarosta powiatu hajnowskiego, nominowana za konsekwentne wypełnianie powierzonych obowiązków i zaangażowanie w życie społeczeństwa. (ORS.12) SMS pod nr 72355 o treści ORS.12
 • Andrzej Skiepko, wiceburmistrz Hajnówki, nominowany za dbanie o rozwój gminy oraz sprawne stawianie czoła wyzwaniom, jakie generuje przed nim pełniona funkcja. Andrzej Skiepko, wiceburmistrz Hajnówki, nominowany za dbanie o rozwój gminy oraz sprawne stawianie czoła wyzwaniom, jakie generuje przed nim pełniona funkcja. (ORS.11) SMS pod nr 72355 o treści ORS.11
 • Helena Kuklik, radna Rady Miasta Hajnówka, nominowana za zaangażowanie w życie miasta oraz troskę o losy zwierząt przebywających w schronisku. Helena Kuklik, radna Rady Miasta Hajnówka, nominowana za zaangażowanie w życie miasta oraz troskę o losy zwierząt przebywających w schronisku. (ORS.13)  SMS pod nr 72355 o treści ORS.13
 • Piotr Mirończuk, radny miejski w Hajnówce, nominowany za działalność na rzecz osób wymagających pomocy, za gospodarność i konsekwentne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców, dla których los nie był łaskawy. Piotr Mirończuk, radny miejski w Hajnówce, nominowany za działalność na rzecz osób wymagających pomocy, za gospodarność i konsekwentne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców, dla których los nie był łaskawy. (ORS.46) SMS pod nr 72355 o treści ORS.46
 •   Mirosław RomaniukMirosław Romaniuk, starosta hajnowski, nominowany za skuteczność w działaniach na rzecz powiatu hajnowskiego, wzorowe gospodarowanie i konsekwentne wychodzenie z zapaści finansowej, a także za rozumienie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. (ORS.47) SMS pod nr 72355 o treści ORS.47
 • Tamara Leszczyńska, sołtys wsi Soce, nominowana za charyzmę, odwagę i wysiłek wkładany w promocję wsi Soce, będącej wizytówką Podlasia. Tamara Leszczyńska, sołtys wsi Soce, nominowana za charyzmę, odwagę i wysiłek wkładany w promocję wsi Soce, będącej wizytówką Podlasia. (ORS.35) SMS pod nr 72355 o treści ORS.35

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 272

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

Osobowość Roku 2017- Biznes (powiat hajnowski)

 • Sergiusz Martyniuk, prezes firmy Pronar, nominowany za założenie jednej z najbardziej rozpoznawanych i podlaskich cenionych marek, a także za tworzenie nowych miejsc pracy. Sergiusz Martyniuk, prezes firmy Pronar, nominowany za założenie jednej z najbardziej rozpoznawanych i podlaskich cenionych marek, a także za tworzenie nowych miejsc pracy. (ORB.10) SMS pod nr 72355 o treści ORB.10
 • Jarosław Kiryluk, dyrektor TV Podlasie, nominowany za stworzenie lokalnej telewizji, która jest zawsze blisko mieszkańców Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Jarosław Kiryluk, dyrektor TV Podlasie, nominowany za stworzenie lokalnej telewizji, która jest zawsze blisko mieszkańców Bielska Podlaskiego i Hajnówki. (ORB.9) SMS pod nr 72355 o treści ORB.9
 •   Mariusz Kubacki, prezes firmy Moderator z Hajnówki, nominowany za prowadzenie firmy, której produkty znane są w Polsce oraz poza jej granicami. (ORB.11)  SMS pod nr 72355 o treści ORB.11
 • Wiera Pawluczuk , prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, nominowana za konsekwentną i efektowną pracę rzecz OSM w Hajnówce. Wiera Pawluczuk , prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, nominowana za konsekwentną i efektowną pracę rzecz OSM w Hajnówce. (ORB.69)  SMS pod nr 72355 o treści ORB.69
 • Maciej Formanowicz , prezes, ojciec sukcesu fabryk mebli Forte, nominowany za stworzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa, które zatrudnia wielu mieszkańców naszego regionu oraz organizację pikniku rodzinnego. Maciej Formanowicz , prezes, ojciec sukcesu fabryk mebli Forte, nominowany za stworzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa, które zatrudnia wielu mieszkańców naszego regionu oraz organizację pikniku rodzinnego. (ORB.70) SMS pod nr 72355 o treści ORB.70

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Liczba wszystkich głosów: 252

Czas wygenerowania danych: 5-02-2018 12:52

Realizacja: Polska Press Sp. z o.o.

 

Informacji o akcji udziela Monika Drożdżal tel. 85 74 89 600 e-mail: monika.drozdzal@polskapress.pl Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT

Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/plebiscyty/a/osobowosc-roku-2017-p-hajnowski-aktualne-wyniki,12861624/