Minister Środowiska Henryk Kowalczyk z wizytą w Białowieży

Kategoria: Informacje prasowe

w trakcie spotkania Powołanie zespołu ekspertów ds. Puszczy Białowieskiej, deklaracja wypełnienia postanowień Trybunału Sprawiedliwości dotycząca ograniczenia  gospodarki leśnej – 1 lutego 2018r. w Białowieży Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział dialog w sprawie Puszczy Białowieskiej.

 Ministrowi towarzyszył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

 Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami regionu Minister Henryk Kowalczyk podkreślił chęć dialogu: W sprawie Puszczy Białowieskiej chcę zapoznać się z argumentacją i opiniami ekspertów: zarówno organizacji ekologicznych, jak i leśników. Wszystkie środowiska mogą liczyć na otwartość z mojej strony – deklarował.

Efektem tego jest zapowiedź powołania zespół ekspertów, którego zadaniem będzie wypracowanie planu ochrony dla Puszczy. Minister podkreślił, iż w zespole jest miejsce dla każdej strony – nad planem ochronnym dla Puszczy, uwzględniający wymogi prawa polskiego, europejskiego oraz UNESCO mają pracować przedstawiciele Lasów Państwowych, organizacji ekologicznych przedstawiciele społeczności lokalnej oraz eksperci z zagranicy.  Istotne jest, by w Puszczy Białowieskiej wyważyć proporcję między czynną i bierną ochroną tego obszaru. W tej sprawie będziemy się starali znaleźć kompromis między stanowiskiem ekologów i leśników – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podsumowując wizytę studyjną w Puszczy Białowieskiej. Minister zapowiedział także spotkanie z unijnym komisarzem do spraw środowiska. Tematyką spotkania będzie oczywiście sytuacja w Puszczy Białowieskiej.

Przypomnijmy – w  listopadzie 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w Puszczy Białowieskiej nie może być prowadzona gospodarka leśna za wyjątkiem usuwania drzew, które zagrażałyby bezpieczeństwu publicznemu. Zgodnie z postanowieniem Trybunału,  jeżeli Polska nie zastosuje się do tej decyzji, mogą zostać nałożone kary finansowe, sięgające nawet 100 tysięcy euro dziennie.

Podczas swojej pierwszej wizyty w Puszczy Białowieskiej Minister Henryk Kowalczyk potwierdził, iż leśnicy respektują postanowienie Komisji Europejskiej i nie prowadzą nieuzasadnionej wycinki drzew. Spotkanie z udziałem społeczności lokalnej  poprzedziła bowiem wizyta studyjna Ministra Kowalczyka w Nadleśnictwie Białowieża. Po wizycie w terenie Minister zaznaczył, iż strona polska wypełnia wszystkie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości. Minister stwierdził, że wszystkie ustalenia i zalecenia TSUE, po zawieszeniu wszelkich prac gospodarki leśnej za wyjątkiem tych polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa są wykonywane. Z czystym sumieniem mogę patrzeć w oczy zarówno komisarzowi jak i rzecznikowi generalnemu TSUE, że wszelkie zalecenia realizujemy.

- Nie stwierdzono wycinki drzew po 20 listopada w innym obszarze niż ten, który zagraża bezpieczeństwu – podkreślił  Minister Henryk Kowalczyk.

Podsumowują spotkanie, Minister podkreślił chęć współpracy zapowiadając kolejne spotkania z mieszkańcami Puszczy Białowieskiej oraz wszystkimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody w Puszczy.

Katarzyna Miszczuk

W tekście wykorzystano materiały prasowe pochodzące ze stron:

www.mos.gov.pl, www.polskieradio.pl http://www.bialystok.lasy.gov.pl www.tvn24.pl

Zdjęcia: http://www.bialystok.lasy.gov.pl

w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania