Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce ogłasza nabór na wolne stanowisko psychologa

Kategoria: Ogłoszenia

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
ogłasza nabór na wolne stanowisko
psychologa,
na pełnym etacie, z dodatkowymi godzinami ponadwymiarowymi
 i dobrymi warunkami płacowymi.

Proponowane stanowisko, w zależności od kwalifikacji kandydata , dotyczy:
1.    Pracy w oddziale uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w tym sprzężoną
z autyzmem.
2.    Pracy w oddziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z dziećmi w wieku od urodzenia do 9 roku życia, z różnymi niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi.
3.    Pracy na stanowisku psychologa szkolnego.
Preferowana specjalizacja - psycholog kliniczny.
CV wraz ze zdjęciem, list motywacyjny i zeskanowane dokumenty ukończonych studiów  proszę przesyłać pocztą mailową na adres: dyrektor@sosw.hajnowka.pl do dnia 28.02.2018r.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt pod numerem: 600-25-68-98

Lucyna Wawreszuk
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce