ZAPRASZAMY NA BIEG RODZINNY, 26.08.2017

Kategoria: Sport

W ostatnich latach bieganie stało się bardzo modną formą spędzania czasu. Wśród wielu pozytywnych skutków tej mody jest bieganie rodzinne. Ile rodzin tyle powodów wspólnego biegania: dla zabawy, przygody, przyjemności, relaksu, zdrowia, dla cennych chwil spędzonych z najbliższymi. Hajnowski Bieg Rodzinny to okazja do międzypokoleniowej integracji, w której uczestniczą zarówno najmłodsi, rodzice jak i dziadkowie.

Zapraszamy chętne rodziny do udziału w imprezie, która odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego 2017. Więcej informacji w Regulaminie.

REGULAMIN

 

1. Cel imprezy:

 • propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku rodzinnego w otoczeniu przyrody Puszczy Białowieskiej
 • kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska
 • promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia

2. Termin i miejsce:

26 sierpnia 2017r. (sobota), godzina 12.00

Odbiór numerów startowych w dniu biegu w godzinach 10.30 – 11.45.

Nadleśnictwo Hajnówka – Kolejki Leśne

3. Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka

4. Warunki uczestnictwa:

Bieg ma formułę otwartą. W imprezie uczestniczą trzyosobowe rodziny, składające się z dwóch zawodników dorosłych + jedno dziecko lub jednego zawodnika dorosłego + dwoje dzieci. Wiek najmłodszego dziecka przekłada się na dystans, jaki ma pokonać cała rodzina:

400 m – dzieci rocz. 2010 i młodsi

800 m – dzieci rocz. 2009 i starsi

Na metę rodzina przybiega w pełnym składzie (mile widziane trzymanie się za ręce).

Osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za udział dzieci w imprezie!

UWAGA! Impreza ma charakter rekreacyjny. Wszyscy, którzy ukończą bieg już są zwycięzcami. Nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc. Liczy się samo uczestnictwo – nie rywalizacja!

5. Opłata startowa:

Opłata wynosi 30,00 zł od rodziny

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia wraz z opłatą należy dokonać do dnia 24.08.2017r. w Biurze OSiR, ul. Dziewiatowskiego 2 w Hajnówce, w godzinach 7.30 – 15.30.

Zgłoszenie pełnoletniego zawodnika jest równoznaczne ze zgłoszeniem trzyosobowej rodziny.

7. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Każda rodzina, która ukończy bieg weźmie udział w losowaniu nagród. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność wszystkich trzech osób.

8. Dodatkowe atrakcje:

 • przejazd kolejką wąskotorową
 • spotkanie integracyjne przy ognisku i muzyce
 • dmuchana zjeżdżalnia

9. Pozostałe informacje:

 • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora,
 • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy,
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste,
 • podczas trwania biegu organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie każdego zawodnika,
 • ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, z kijkami Nordic Walking oraz ze zwierzętami,
 • interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

plakat