VII Bulwa Fest w Lipinach 02.09.2017 - konkursy dla dzieci i dorosłych. Zaproszenie do wzięcia udziału.

Kategoria: Kultura

Plakat

Stowarzyszenie Krynica zaprasza do udziału w imprezie, która odbędzie się 2 września 2017 roku od godziny 15 na placu przy świetlicy wiejskiej w Lipinach. Chętni mogą wziać udział w ciekawych konkursach - oczywiście o "ziemniaczanej" tematyce :)

W programie imprezy:

Puchar Wójta w tarkowaniu ziemniaków na czas

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka

występ zespołów wokalnych

poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy

quest 50 Twarzy ziemniaka 

Warsztaty w ramach Wiosek Tematycznych

Kiermasz książek

Animacje dla dzieci

Teatr Sztorm w spektaklu "Jaś i Małgosia"

Zespół z Białorusi "Maławica"

Potańcówka na świeżym powietrzu

 

Konkurs kulinarny na Najsmaczniejszą potrawę z zeimniaka:

konkurs odbędzie się w ramach VII Bulwa Fest

• Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 28 sierpnia 2017 roku telefonicznie lub SMS
pod numerem telefonu :792 058 077 Katarzyna Jakubowska
• Ilość miejsc ograniczona
• Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „Krynica” (Lipiny 46a, 17-200 Hajnówka), oraz na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKrynica.
• Przewidziane atrakcyjne nagrody

PLAKAT

Koknurs dla dzieci i młodzieży pod ghasłem Bulwa Rymy:

1. Konkurs organizowany jest w ramach imprezy „VII Bulwa Fest”, która odbędzie się dnia 02 września 2017 roku w Lipinach.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „KRYNICA” i Gminne Centrum Kultury w Dubinach
3. Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku do 13 roku życia.
4. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego utworu w 2 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na temat "Ziemniaka”. Utwór nie może przekraczać jednej strony A4 maszynopisu.
6. Wydruk lub czytelny rękopis powinien być podpisany (imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu).
7. Utwór należy nadesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres: Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Dubiny, z dopiskiem na kopercie "Bulwa Rymy". Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
9. W konkursie zostaną przyznane trzy główne nagrody.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji, w celu realizacji swoich działań statutowych.
11. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczanie nagród nastąpi podczas festynu „VII Bulwa Fest” który odbędzie się dnia 02 września 2017 roku w Lipinach
12. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z: - uznaniem warunków regulaminu, - oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu - wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.
13. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 508068675 oraz e - mail: stowaryszenie.krynica@gmail.com
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

PLAKAT