Festyn I tam żywuć ludzi we wsi Lady, 12.08.2017

Kategoria: Kultura

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na czwarty w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w LADACH w gminie Czyże 12.08.2017, w sobotę - początek o godz.17.00

W programie:
Występy zespołów:
- CZYŻOWIANIE (Czyże)
- WIERASY (Gmina Czyże)
- GRUPA WOKALNA (Morze)
- GRUPA WOKALNA (Zespół Szkół w Czyżach)
- NIEZABUDKI (Kuraszewo)
- DJ DANIEL
- AXEL (Białystok)
- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)
- RETRO BEATS (Hajnówka)
- ART. PRONAR (Narew)
- Gościnnie ROLNIK SHOW (Adam Kraśko)
- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym
Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
Urząd Gminy Czyże
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
*****************
Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”
12.08.2017 Ляды ў гміне Чыжы, пачатак у 17.00 г.
У ПРАГРАМЕ : * Выступы калектываў:
• ЧЫЖАВЯНЕ (Чыжы)
• ВЕРАСЫ (Гміна Чыжы)
• ВАКАЛЬНА ГРУПА (Морэ)
• ВАКАЛЬНА ГРУПА (Камплекс школ ў Чыжах)
• НЕЗАБУДКІ Курашэво)
• DJ DANIEL
• AXEL (Беласток)
• ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)
• RETRO BEATS (Гайнаўка)
• АРТ.ПРОНАР (Нараў)
• Гасцінны выступ ФАРМЭР ШОЎ (Адам Красько)
* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:
Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы
Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка
Партнёры:
Улады Гміны Чыжы,Гмінны асяродак культуры ў Чыжах

plakat