Samorząd powiatowy pozyskał fundusze unijne na kolejne inwestycje

Kategoria: Informacje prasowe

Powiat Hajnowski rozpoczyna realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”.

Dwudziestego siódmego lipca br. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk oraz Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska  podpisali w tej sprawie umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego. Staraniem samorządu, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, do budżetu powiatu trafi 1 320 868,99 zł  - to kwota dofinansowania projektu. Wkład własny powiatu hajnowskiego to 566 068, 76 zł, zaś całkowita wartość inwestycji zamknie się w kwocie 1 901 892, 58.

Termomodernizacja budynku szkoły ma na celu poprawę jego efektywności energetycznej. W tym celu zostanie przeprowadzone szereg prac budowlanych związanych z zagadnieniem termomodernizacji tj. montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie ścian i stropów budynku, wymiana części oświetlenia na energooszczędne rozwiązania LED, wymiana wentylacji kuchni i stołówki. W efekcie prace wykonane w ramach termomodernizacji przyczynią się do redukcji kosztów ogrzania budynku a także zużycia energii elektrycznej. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inne potrzeby społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji potrwa do września 2018r.

Projekt dotyczący termomodernizacji budynku szkoły to kolejna już inwestycja z wykorzystaniem środków unijnych. Trwa postępowanie scaleniowe w gminie Narewka i Narew, na które w  2016r. Powiat Hajnowski  pozyskał ponad 14 milionów złotych. Z kolei w maju br. samorząd podpisał umowę z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Puszcza i ludzie". Pozyskano blisko 1 mln zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Powiat Hajnowski dostrzeżono także w Brukseli – w październiku, wspólnie z m.in. niemieckim parterem, powiat hajnowski przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego dot. Bieżeństwa.

Katarzyna Miszczuk